houding / posture

Een goede houding staat aan de basis van gezond stemgebruik. Als je 'uit het lood' staat, dan is er een grote kans dat je strottenhoofd dat ook is; tezamen met alle spieren en verbindingen die hij nodig heeft voor support en flexibiliteit. Dus aandacht voor je lijf en leden komt je stem zéker ten goede.

Graag wil ik je daarbij helpen, desgewenst samen met deskundigen uit mijn netwerk, een plan-de-campagne te maken!