tarieven

Stem!advies

Kosten: € 45 

Deze adviesles is een losstaande les die tot niets verplicht. Uit de adviesles zal blijken wat voor jou de beste optie(s) zijn.
Stem!Blok

Dit is een vastgestelde coachingsperiode van 3 of 4 maanden, met ruimte voor je persoonlijke wens wat betreft de lengte én frequentie van de les:

30min 45min 60min
t/m 20jaar wekelijks € 23 € 28 -
2wekelijks - € 33 € 38
20+ jaar wekelijks - € 38 € 43
2wekelijks - € 40 € 45

Periodes zijn:

1: sep-okt-nov-dec (m.u.v. de herfstvakantie)

2: jan-feb-mrt (m.u.v. de voorjaarsvakantie)

3: apr-mei-jun-jul (m.u.v. meivakantie, tot de zomervakantie)

NB  De kosten worden bij de start van een blok per factuur betaald. Aan het begin van het lesjaar staan de betalingsdata vast. Afmelding voor een volgende periode moet schriftelijk per mail gebeuren, minimaal 2 weken voor de eerstvolgende betalingsdatum.

 

Losse Stem!les

Kosten: € 50

Dit zijn individuele coachingslessen van 60 minuten. Bij uitstek geschikt voor de gevorderde zanger(es), die in een enkele sessie een concrete vraag wil aanpakken.

 

Duoles

Kosten: € 33 per persoon/per uur. De lengte van de les is in overleg 60 of 90 min.

 

VocalHarmony (trio/kwartet)

kosten: €23 per persoon/per uur. Is de groep groter dan 6 personen, dan zijn de kosten in overleg.

De lesavonden van een VocalHarmony-groep zijn maatwerk en hangen af van de wensen van de groep. De lengte van de les varieert van 60 tot 120min.